Dnes máme OTEVŘENO od 8:00 do 20:00

Zavolejte nám!

Specialisté na neinvazivní zeštíhlení a omlazení již od roku 2002

Podmínky užívání

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a produktů (služby uvedené na www.miracleclinic.cz.)  V provozovně Miracle Esthetic Clinic and Spa Janáčkovo nábřeží 7/86 Praha 5 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase, na který je objednán.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu.  Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel neručí za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí na klinice a na webových stránkách provozovatele.  

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení, neotevřené, a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

V případě, že zákazník/ce nemůže vyčerpat předplacenou proceduru z důvodu zdravotních komplikací, je třeba doložit potvrzení od ošetřujícího lékaře.

V případě kladně posouzené reklamace lze částku pouze vyměnit za zboží, vouchery a nebo služby poskytované provozovatelem.

4. Storno poplatek

Při nedostavení se na sjednaný termín bez omluvy a předchozího zrušení max 24hodin Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100% objednaného ošetření.

Tato stránka používá cookies

cookies